Softver programer (senior)

0
300

Mega Computer Engineering, Mis Irbijeve 48V, Beograd

Vebsajt: www.mega.rs

Kompanija je prisutna na tržištu u oblasti razvoja i implementacije informacionih sistema širokog spektra. Kompanija ovim oglasom želi da angažuje saradnike sa mogućnošću stalnog zaposlenja.

Kompanija raspisuje konkurs za angažovanje: Softver programera (seniora), u preduzeću za projektovanje i izradu informacionih sistema

Mesto rada: Beograd

Osnovni zadaci:

 • Razvoj kompletnih informacionih sistema ili njihovih delova u skladu sa poslednjim trendovima IT tržišta
 • Rad sa bazama podataka (projektovanje, administracija, analiza, konverzija podataka)
 • Potrebna znanja (ekspert za jednu ili više oblasti – više od 3 godine radnog iskustva):
  • Odlično poznavanje web tehnologija – (PHP, Java, Cold Fusion, Ruby on Rails)
  • Dobro poznavanje MVC arhitekture
  • Odlično poznavanje rada sa SQL i NO-SQL bazama različitih proizvođača

Prednosti:

 • Iskustvo u razvoju poslovnih rešenja
 • Iskustvo u timskom radu

Ostale osobine:

 • Odgovornost i posvećenost radu
 • Sposobnost samostalnog kao i rad u timu
 • Kreativnost u radu i sloboda u predlaganju novih ideja
 • Analitičko razmišljanje
 • Kompanija ovim oglasom želi da angažuje saradnike, sa mogućnošću stalnog zaposlenja