Advokat

0
190

Preduzeću je potrebna saradnja sa advokatima i advokatskim kancelarijama, kao i pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.Original Article