Порекло становништва села Кориље ( по књизи Горња Кориља и Доња Кориља), општина Звечан  – Косовскомитровачки округ. Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Горња Кориља:

Положај и тип насеља.

Горња Кориља је на источном присоју Видова Брда и по косама које су са леве стране потока; има кућа и по странама Дољанске Крчевине.

Воде.

Село је оскудно водом. Она се употребљава с бунара и са извора Водице, а лети се доноси са Стублине која је под Видовим Брдом. У осоју Видова Брда је „кладенац“ Бара, на који се поји стока. Кроз село периодично тече поток Бубан.

Земље и шуме.

Њиве су око кућа на местима Преслу, Орницама, Присоју, Великој Њиви, Малој Њиви, Крчевини; испаше су у Шабанову Лазу, Старом Селу, Дугачким Ливадама, Ибровој Ливади и код Чабранских Бара.

Историјат и старине у насељу.

Око 1316. године краљ Милутин дао је село Горњу Кориљу, са својим засеоцима, манастиру Бањском. Црквица, посвећена Малом Спасовдану, подигнута је на темељима старе порушене црквице у старом сеоском гробљу. Ту је и садашње гробље за Горњу Кориљу, Доњу Кориљу и за Матицу.

Порекло становништва.

У селу су ови родови:

-Кулизе, Соврлићи, Врбљани, сада Јанићијевићи, 5 куча, Радовићи, 4 куће, краљ Дечански, предак из колашинског Бурлата, неко време био у насељу Врби код колашинског села Лучке Ријеке, па отуда прадед дошао у Горње Кориље, а у Врби су остали одељаци Соврлићи. По предању старином су из пештерских Корита.

-Млађовићи, Младеновићи, 9 кућа., Васићи, 8 кућа., Миловићи, 2 куће, слава Ђурђиц, су Дробњаци из колашинских Брњака, дошли у село Матицу, па пред крај прошлога века прешли Кориљу; Недељковићи у Матици и Несторовићи у Житковцу су од њих.

-Караџићи,Ђеловићи и Анђелковићи, 7 кућа, Матковићи, 5 кућа, слава Св. Никола, прешли из Матице, старином из Свињарева на Косову у коме и сада има Ђеловића.

-Гвоздић, 1 кућа, су од Гвоздића у Доњој Кориљи.

-Радовановићи, Тимотијевићи, 2 куће, Радуловићи, 3 куће, слава Св. Стеван, су досељени однекуд од Пећи (нису рођаци са Петковићима иако имају исту славу).

Доња Кориља:

Положај насеља.

Доња Кориља је између Матичиног Крша, Мајдана и Осоја.

Тип насеља.

Куће су скупљене по родовима, поређане поред главног пута који води из Великог Звечана за Горњу Кориљу. Најнижа група кућа је непосредно до Великог Звечана.

Воде.

Вода се употребљава с бунара, који пресушује, па се тада захвата на чесми код школе у Великом Звечану и на „кладенцима“ у Горњој Кориљи. Стока се поји на Ибру. Кроз село протичу Кориљачка Река, Матички Поток, Лужњачки Поток, Мицин Поток и Оџин Поток.

Земље и шуме.

Њиве су на местима која се називају: Равна, Крчевине, Бежанија, Букоровина, Чукарак, Бања и Караула.

Старине и остали подаци о насељу.

У потесу је старо гробље. У њивама Милетића има гроб непознате личности. Данашње гробље је у Горњем Кориљу, па се тиме потврђује, да је становништво Горње Кориље старије од Доње. У селу се вади камен у „мајдану“ за зидање зграда и за надгробне споменике.

Порекло становништва.

Родови су:

-Караџића, Живковићи, 6 кућа, Аксентијевићи, 2 куће, слава Св. Никола, су досељени из Свињарева на Косову; Аксентијевићи су били 1880. године у Теочину у Топлици, па се повратили.

-Гвоздићи, 7 кућа, слава Ђурђевдан, прекађују св. Илију, су Дробњаци, предак дошао из колашинске Пресеке.

-Милетићи, Козаревци, 8 кућа, су од Милосављевића у Козареву.

-Тимотијевићи, 2 куће, Радовановићи, 3 куће, Адамовићи, 4 куће, слава Св.  Стеван, су досељени однекуд од Пећи, старином од Пламенаца у Црној Гори; од њих су Тимотијевићи у Горњој Кориљи.

-Милутиновића, 3 куће, Петровић, 1 кућа, су од Васића у Горњој Кориљи, дед дошао као терзија од Брњака у Колашину.

-Јанићијевић, 1 кућа, од Врбљана, Јанићијевића у Горњој Кориљи.

ИЗВОР: Према књизи Петра Ж. Петровића „Рашка“ – издање 2010. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here